Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Importul evidenta prelucrari


Parametri apel procedura

Apel API pentru import evidenta prelucrari:

http://{ip}:{port}/api/v1/rgpd_evidenta_prelucrari

 

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar(25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate).
single_tran bit Se specifică dacă se va deschide o singură tranzacție pentru întregul import sau se va utiliza o tranzacție per document.
1 - în cazul apariției unei erori la importul unui document, sistemul va reveni complet la starea dinaintea importului.
0 - documentele importate până la apariția erorii rămân în baza de date.

 

Import antet evidență prelucrări

Câmp Tip Descriere
id_documentvarchar (25)ID unic pentru identificarea documentului (optional).
tip_documentvarchar (25)Tipul documentului.
id_carnetbigintCodul intern al carnetului din care este emis documentul (optional).
serie_documentvarchar(10)Seria documentului (optional).
numar_documentvarchar(20)Numarul documentului.
data_documentdateData documentului.
id_operatiunevarchar (25)Codul intern al operatiunii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_operatiune).
den_operatiunenvarchar(100)Denumirea operatiunii (optional daca se specifica id_operatiune).
id_operatorvarchar (25)Codul intern al operatorului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_operator).
den_operatornvarchar(100)Denumirea operatorului (optional daca se specifica id_operator).
id_responsabilvarchar (25)Codul intern al responsabilului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_responsabil).
den_responsabilnvarchar(100)Denumirea responsabilului (optional daca se specifica id_responsabil).
observatiinvarchar(500)Observatiile documentului.
validarebitSe va valida sau nu documentul dupa salvare.
anularebitSe va anula sau nu documentul dupa salvare.

 

Exemplu de import in format Json

{
  "data":{
   "parametri":{
     "id_importex":"API20211104141925",
     "single_tran":1
   },
   "antete":[
     {
      "id_document":"3136",
      "tip_document":"P.D.P.",
      "serie_document":"SER",
      "numar_document":"25",
      "data_document":"2018-03-21",
      "id_operatiune":"",
      "den_operatiune":"Evidenta documente",
      "id_operator":"",
      "den_operator":"Andrei Ioana",
      "id_responsabil":"",
      "den_responsabil":"Cristea Daniela",
      "observatii":"Nu sunt",
      "validare":"1",
      "anulare":"0"
     }
   ]
  }
}

 

Anulare import

Pentru anularea importului se utilizează:

http://{ip}:{port}/api/v1/import/rgpd_evidenta_prelucrari_anulare

Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:

{
   "id_importex" : "API20211104141925",
   "id_document" : "5564555"
}

 •     Importul veniturilor în avans
 • Importul acordurilor primite