Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Importul justificarilor de avansuri


Parametri apel procedura

Apel API pentru import justificari avansuri (lei sau devize):

http://{ip}:{port}/api/v1/import/justificari_avansuri

 

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar(25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate).
single_tran bit Se specifică dacă se va deschide o singură tranzacție pentru întregul import sau se va utiliza o tranzacție per document.
1 - în cazul apariției unei erori la importul unui document, sistemul va reveni complet la starea dinaintea importului.
0 - documentele importate până la apariția erorii rămân în baza de date.
tip_document varchar(10) Se specifica JUSTLEI daca se doreste importul justificarilor de avansuri in lei si JUSTDEV daca se realizeaza importul justificarilor de avansuri in devize.

 

Import antet justificari

Câmp Tip Descriere
id_documentvarchar(25)ID unic pentru identificarea documentului (opțional)
tip_decontvarchar(15) Se completeaza tipul de decont specific justificarilor de avansuri in lei/devize.
id_carnetbigintCodul intern al carnetului din care este emis documentul (opțional)
serie_decont varchar(10) Se completeaza seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-Administrare-Carnete pe tipul de document ales.
numar_decontvarchar(20)Numărul decontului
data_decontdateData decontului
monedachar(3)Moneda ( RON, EUR) (opțional, implicit RON)
contvarchar(17) Contul poate fi de forma 542, programul corectând automat formatul
id_agentvarchar(25)Codul intern al agentului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_agent sau id_extern_agent)
id_extern_agentvarchar(25)Id-ul extern al agentului (optional daca se specifica id_agent sau den_agent)
den_agentvarchar(100)Denumirea agentului (opțional dacă se specifică id_agent sau id_extern_agent)
observatiivarchar(250)Observatii
validare bit Se trimite valoarea 1 daca se doreste adaugarea documentului validat. Implicit se va adauga validat.

 

Import linii justificari

CâmpTipDescriere
tip_documentvarchar (25)Tip document
serie_documentvarchar (15)Serie document
numar_documentvarchar (20)Numar document
data_documentdateData document
sumanumeric(14,2)Suma
cota_tvatinyintCota TVA din nomenclatorul de cote
jur_tvabitSe completeaza cu 1 daca documentul este inclus in jurnalul de tva
cont_corespvarchar (17)Contul corespondent
cont_tvavarchar (17)Contul de TVA
tip_corespchar(1)Cod analitic. Poate avea una dintre valorile:
P- corespondentul este un partener
S- corespondentul este un salariat
G - corespondentul este o gestiune
O - corespondentul este un centru de profit
Dacă nu se specifica niciun cod analitic, atunci acest câmp va rămâne necompletat
id_corespvarchar(25)Codul intern al beneficiarului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cif_coresp, id_extern_coresp sau den_coresp)
id_extern_corespvarchar(50)Id-ul extern al beneficiarului (optional daca se specifica id_coresp, cif_coresp sau den_coresp)
cif_corespvarchar(20)Codul fiscal / CNP al beneficiarului in cazul in care acesta este un partener (opțional dacă se specifică id_coresp, id_extern_coresp sau den_coresp)
den_corespnvarchar(200)Denumirea beneficiarului (opțional dacă se specifică id_coresp, id_extern_coresp sau cif_coresp)
explicatiivarchar (250)Explicatii document
id_centru_profitvarchar (25)Codul intern al centrului de profit în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_centru_profit sau id_extern_centru_profit)
id_extern_centru_profitvarchar (25)Id-ul extern al centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit sau den_centru_profit)
den_centru_profitnvarchar(100)Denumirea centrului de profit (opțional dacă se specifică id_centru_profit sau id_extern_centru_profit)

 

Exemplu de import in format Json

{ 
    "parametri" :
              {
                 "id_importex" : "JUSTAPP20210517",
                 "single_tran" : 1,
                 "tip_document" : "JUSTLEI"
             },
	"antete":[
			 {
				"id_document": "35678",
				"tip_decont": "Decont",
				"id_carnet": "265",
				"serie_decont": "JUSTL",
				"numar_decont": 2365,
				"data_decont": "2022-07-28",
				"moneda": "RON",
				"cont": "461",
				"id_agent": "55586",
				"id_extern_agent": "22556554",
				"den_agent": "Popescu Maria",
				"observatii": "Plata Contract Arenda 123/16.07.2022",			
				"linii": [
							{
								"tip_document": "Contract",
								"serie_document": "CNTR",
								"numar_document": "2566",
								"data_document": "2022-07-16",
								"suma": 6520.02,
								"cota_tva": 19,
								"jur_tva": 1,
								"cont_coresp": "401",
                                "cont_tva": "4426",
                                "explicatii": "C/V C:2566/16.07.2022",
                                "id_centru_profit": "56985"
							}
                      ]
			 }
        ]
}

 

Anulare import

Pentru anularea importului se utilizeaza:

http://{ip}:{port}/api/v1/import/justificari_avansuri_anulare

Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:

{
   "id_importex" : "JUSTAPP20210517"
}

 •     Import produse componente
 • Importul comenzilor pentru furnizori