Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Importul transferurilor de produse


Parametri apel procedura

Apel API pentru import transfer produse:

http://{ip}:{port}/api/v1/import/trasferuri_produse

 

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar(25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate).
single_tran bit Se specifică dacă se va deschide o singură tranzacție pentru întregul import sau se va utiliza o tranzacție per document.
1 - în cazul apariției unei erori la importul unui document, sistemul va reveni complet la starea dinaintea importului.
0 - documentele importate până la apariția erorii rămân în baza de date.

 

Import antet transfer produse

Câmp Tip Descriere
id_documentvarchar(25)ID unic pentru identificarea documentului
id_carnetbigintCodul intern al carnetului din care este emis documentul (opțional)
serie_documentvarchar(10)Seria documentului (opțional)
numar_documentvarchar(20)Numărul documentului
data_documentdateData documentului
id_gestiune_iesvarchar(25)Codul intern al gestiunii de ieșire în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_gestiune_ies)
den_gestiune_iesvarchar(30)Denumirea gestiunii de ieșire (opțional dacă se specifică id_gestiune_ies)
tip_produs_ieschar(3)Codul din 3 caractere corespunzător tipului de produs care iese din gestiune, definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (opțional dacă se specifică cont_produs_ies)
cont_produs_iesvarchar(17)Contul produsului care iese din gestiune (opțional dacă se specifică tip_produs_ies)
id_gestiune_intvarchar(25)Codul intern al gestiunii de intrare în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_gestiune_int)
den_gestiune_intvarchar(30)Denumirea gestiunii de intrare (opțional dacă se specifică id_gestiune_int)
tip_produs_intchar(3)Codul din 3 caractere corespunzător tipului de produs care intra din gestiune definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (opțional dacă se specifică cont_produs_int)
cont_produs_intvarchar(17)Contul produsului care intra din gestiune (opțional dacă se specifică tip_produs_int)
serie_avizvarchar(10)Seria/numărul avizului (opțional)
numar_avizvarchar(20)Numărul avizului
data_avizdateData avizului
id_delegatvarchar(25)Codul intern al delegatului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_delegat)
den_delegatvarchar(30)Denumirea delegatului (opțional dacă se specifică id_delegat)
observatiivarchar(250)Observații document
validarebitSe va valida sau nu documentul după salvare
valoaremoneyValoarea inclusiv TVA pentru control final (NULL pentru a ignora verificarea)
cont_storno_transfervarchar(17)Cont storno transfer
id_extern_gestiune_iesvarchar(25)Id-ul extern al gestiunii destinatie (optional daca se specifica id_gestiune_ies sau den_gestiune_ies)
id_extern_gestiune_intvarchar(25)Id-ul extern al gestiunii sursa (optional daca se specifica id_gestiune_int sau den_gestiune_int)

 

Import linii transfer produse

Câmp Tip Descriere
id_produsvarchar (25)Codul intern al produsului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cod_produs sau den_produs)
cod_produsvarchar (20)Codul de bare al produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau den_produs)
den_produsvarchar (231)Denumirea produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau cod_produs)
tip_produschar(3)Codul din 3 caractere corespunzător tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (opțional dacă se specifică cont_produs)
cont_produsvarchar (17)Contul produsului (opțional dacă se specifică tip_produs)
serie_produsvarchar (50)Seria/numărul de lot al produsului (opțional)
cantitatenumeric(13,3)Cantitatea
pret_achizitiemoneyPrețul de achiziție(opțional, descărcarea mărfii se va face FIFO)
pret_vanzare_tvamoneyPrețul de vânzare cu TVA in moneda facturii
cota_tva_iesnumeric(2,0)Cota TVA ieșire (opțional, implicit e preluata din nomenclator)
data_expiraredateData expirării (opțional)
denumire_supvarchar (250)Denumire suplimentara (opțional)
id_comandavarchar (25)Codul intern al comenzii în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1
serie_comandavarchar(10)Seria/numărul comenzii (opțional)
numar_comandavarchar(20)Numărul comenzii
data_comandadateData comenzii
id_pers_ivarchar(25)ID-ul salariatului destinație
den_pers_ivarchar(30)Denumirea salariatului destinație
id_pers_ovarchar(25)ID-ul salariatului sursă
den_pers_ovarchar(30)Denumirea salariatului sursă
id_extern_produsvarchar(25)Id-ul extern al produsului (optional daca se specifica id_produs, cod_produs sau den_produs)
id_linie_comandavarchar(32)Id-ul liniei comenzii, in formatul ANLUNA_PCTLCR_ID

 

Exemplu de import în format Json

{
  "parametri":{
   "id_importex":"API20211104141925",
   "single_tran":1
  },
  "antete":[
   {
     "id_document":"61",
     "id_carnet":"13",
     "serie_document":"cvb",
     "numar_document":"",
     "data_document":"2017-08-30",
     "id_gestiune_ies":"6(1) ",
     "den_gestiune_ies":"MAGAZIN",
     "tip_produs_ies":"FAA",
     "cont_produs_ies":"",
     "id_gestiune_int":"162(1)",
     "den_gestiune_int":"10",
     "tip_produs_int":"FAA",
     "cont_produs_int":"",
     "serie_aviz":"",
     "numar_aviz":"",
     "id_delegat":"",
     "den_delegat":"",
     "observatii":"",
     "validare":"1",
     "cont_storno_transfer":"",
     "linii":[
      {
        "id_produs":"16(1)",
        "cod_produs":"",
        "den_produs":"pantofi",
        "tip_produs":"",
        "cont_produs":"",
        "serie_produs":"",
        "cantitate":"1.000",
        "cota_tva_ies":"20",
        "denumire_sup":"",
        "id_comanda":"",
        "serie_comanda":"",
        "numar_comanda":"",
        "id_linie_comanda":"202304_1_38484"
      }
     ]
   }
  ]
}

 

Anulare import

Pentru anularea importului se utilizează:

http://{ip}:{port}/api/v1/import/transferuri_produse_anulare

Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:

{
   "id_importex" : "API20211104141925",
   "id_document" : "5564555"
}

 •     Importul subclaselor de produse
 • Importul veniturilor în avans