Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus Salarii

Nexus Salarii progres

loading

Introducerea concediilor medicale


Pentru a introduce concediile medicale vom intra în modulul Salarii, vom executa dublu click pe salariatul al cărui concediu medical dorim să îl introducem, ne vom poziționa pe tabul C.Medical și vom acționa butonul Adaug din meniul de sus.
 
 
Introducerea concediilor medicale
 
În fereastra care se deschide vom completa datele din certificatul medical, respectiv:
- Data certificat -> data de emitere a certificatului medical
- Serie cerificat -> seria certificatului medical
- Cod de indemnizatie -> Codul de indemnizație înscris în certificat
- Urgenta medico-chirurgicala -> vom alege din lista care se deschide codul de urgență înscris de medic pe certificat, în cazul în care codul de indemnizație de pe certificat este: 02, 03, 06.
- Boli infectocontagioase gr. A -> vom alege din lista care se deschide codul bolii infectocontagioase înscris de medic pe certificat atunci când codul de indemnizație este 05 sau 07.
- Boli cu izolare -> vom alege din lista care se deschide codul bolii în situația în care codul de indemnizate este 51.
- CNP copil -> vom completa CNP-ul copilului pentru care a fost acordat certificatul medical în cazul codului de indemnizație 9 si 91.
- De la data -> vom completa data de la care începe perioada de concediu medical, regăsită în certificatul medical la rubrica "De la".
- Pana la data -> vom completa ultima zi a perioadei de concediu medical, regăsită în certificatul medical la rubrica "Până la".
- C.M. este in continuar -> vom bifa în situația în care concediul medical pe care îl introducem este emis în continuarea altui concediu medical.
- In continuare din nr. -> vom alege din lista care se deschide certificatul medical anterior celui curent, atunci cand certificatul medical curent este în continuarea altuia.
- Serie CM inițial -> câmpul va fi completat automat de sistem când vom acționa butonul Calculez și salvez din fereastra, daca a fost completat câmpul In continuare din nr.
- Numar CM inițial -> câmpul va fi completat automat de sistem când vom acționa butonul Calculez și salvez din fereastra, daca a fost completat câmpul In continuare din nr.
- Loc prescriere certificat -> vom alege din lista: Medic de familie/Spital/Ambulatoriu/CAS, în funcție de instituția care a eliberat certificatul medical.
- Număr aviz medic -> vom completa numărul avizului medicului expert în cazul în care acesta este completat pe certificatul medical conform situațiilor prevăzute de lege.
- Data aviz direcție sănătate -> vom completa data avizului medicului expert în cazul în care aceasta este completată pe certificatul medical conform situațiilor prevăzute de lege.
- Cod boala-> vom completa codul de diagnostic înscris în certificatul medical.
- Confirmat de Casa de Pensii -> vom bifa acest câmp dacă asiguratul are un concediu medical datorat unui accident de muncă confirmat de casa de pensii, caz în care acesta nu trebuie raportat în secțiunea D a declarației D112.
- Respins plt. Casa Sanatate -> vom bifa acest câmp dacă certificatul în cauză a fost respins la plată de către Casa de Sănătate și dorim sa depunem o noua cerere de recuperare a sumelor de la Casa de Sănătate.
 
După completarea acestor informații vom acționa butonul din dreapta: Calculez și salvez, moment în care se va calcula indemnizația de concediu medical și concomitent în tabul Pontaj salariatul va fi marcat automat ca fiind în concediu medical în perioada menționată de noi.
 
Introducerea concediilor medicale
 
Introducerea concediilor medicale
 
În urma acționării butonului calculez si salvez, dacă salariatul nu are un stagiu complet de 6 luni în ultimele 12 luni anterioare apariției riscului ( 6 luni anterioare lunii curente -în cazul unui certificat medical inițial sau 6 luni anterioare lunii pentru care a fost acordat certificatul medical inițial în cazul unui certificat medical în continuare) pe ecran va apărea un mesaj de atenționare ca în imaginea de mai jos:
 
Introducerea concediilor medicale
 
Vom acționa butonul Inchid din fereastră și vom analiza situația salariatului nostru în ceea ce privește stagiul de cotizare. În urma analizei putem avea două situații:
-salariatul nu are stagiu complet de 6 luni în ultimele 12 luni, caz în care va beneficia doar de zile de concediu medical, nu și de indemnizație de concediu,
-salariatul prezintă adeverințe de stagiu de cotizare pentru lunile anterioare, caz în care vom introduce aceste stagii în Nexus ( vezi articolul referitor la introducerea manuală a stagiilor de cotizare), apoi vom intra din nou pe linia concediului medical și vom acționa butonul Calculez si salvez pentru a se calcula indemnizația de concediu medical.
 
Pentru un concediu medical, dacă dorim o situație a stagiilor de cotizare aferente concediului medical, putem intra în fereastra Stagii cotizare... din dreapta:
 
Introducerea concediilor medicale
 
Veniturile brute aferente unei luni care constituie baza de calcul pentru concediile medicale sunt limitate, conform legii, la 12 salarii minime pe economie. Observăm în imaginea de mai sus, pentru luna septembrie 2021, respectiv veniturile sunt limitate la 12 x 2.300 lei= 27.600 lei.
 
În situația în care dorim detalii privind calculul concediului medical putem accesa următoarea fereastră Zile lucratoare...:
 
Introducerea concediilor medicale
 
Aceste detalii ne sunt de folos pentru a completa certificatele de concediu medical în vederea depunerii acestora la Casa de Sănătate pentru recuperarea sumelor corespunzătoare indemnizațiilor suportate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.
 

  •     Introducerea manuală a deducerilor personale
  • Introducerea manuală a concediilor de odihnă