Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Operare reevaluari de imobilizari


Reevaluarea imobilizarilor existente la sfârșitul exercițiului financiar este necesară pentru ca acestea să fie prezentate în contabilitate la valoarea justă, cu reflectarea rezultatelor în situațiile financiare întocmite pentru acel exercițiu. Valoarea justă se determină pe baza unor evaluari efectuate, de regula, de profesioniști calificați in evaluare, membri ai unui organism profesional în domeniu.
Pentru a inregistra reevaluarea accesăm modulul Imobilizări, după care utilizăm butonul Adaug din baza de acțiuni. În fereastra deschisă vom completa datele din antet seria, numărul, data, gestiunea și grupa produselor reevaluate.
De asemenea, va trebui să selectăm modul de Tratare amortizare. La reevaluarea unei imobilizari corporale, amortizarea cumulată la data reevaluării este tratată în unul din urmatoarele moduri:
  • Reevaluare amortizare, recalculată proporțional cu schimbarea valorii contabile brute a activului, astfel încât valoarea contabilă a activului, dupa reevaluare, să fie egală cu valoarea sa reevaluată. Această metodă este folosită, deseori, în cazul în care activul este reevaluat prin aplicarea unui indice.
 
Reevaluare imobilizari
 
* Eliminare amortizare, eliminată din valoarea contabilă brută a activului și valoarea netă, determinată în urma corectării cu ajustările de valoare, este recalculată la valoarea reevaluată a activului. Această metodă este folosită, deseori, pentru clădirile care sunt reevaluate la valoarea lor de piață. Practic, prin această modalitate se reevaluează numai valoarea contabilă netă a bunului.
 
Reevaluare imobilizari
 
Înregistrarea noii baze de calcul se va efectua în câmpul valoare neta reevaluată .
 
Reevaluare imobilizari

  •     Câmpuri disponibile
  • Prezentare interfață