Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Prevederile legislative a microîntreprinderilor


În anul financiar 2022, condițiile pe care o societate trebuie să le îndeplinească pentru a fi încadrată în categoria microînreprinderilor sunt:

- dacă în anul 2021 a înregistrat venituri inferioare plafonului 1.000.000 euro, la cursul de schimb stabilit la încheierea exercițiului financiar,

- capital social privat (nu este deținut de stat sau unitățile administrativ teritoriale),

- dacă societatea nu este înregistrată la instanțele judecătorești sau la registrul comerțului ca fiind în dizolvare sau lichidare,

- societățile nou înființate și încadrate automat de ONRC.

 

Pentru înregistrarea, modificarea, radierea unor obligații fiscale (vectorul fiscal) contribuabilul poate utiliza în prezent două tipuri de formulare:

- Formularul 010 - se completează la înregistrarea, modificarea sau radierea din vectorul fiscal a diverselor obligații fiscale cum ar fi: taxa pe valoare adăugată, impozitul pe profit, impozitul pe venitul microîntreprinderilor, accizele, etc.

- Formularul 700 - se depune doar pentru înregistrarea și modificarea în mediul electronic a categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal și se poate depune online cu semnătură electronică prin intermediul site-ului www.e-guvernare.ro, ex. la trecerea de la impozitul pe venitul microîntreprinderilor la impozitul pe profit și invers, transmiterea calității de angajator și renunțarea la aceasta prin luarea în evidență a contribuțiilor și impozitului aferent salariilor, modificarea perioadei fiscale din luna în trimestru și invers, etc.

 

Cotele de impozit pe veniturile microîntreprinderilor în anul 2022 sunt următoarele:

* 1% - pentru microîntreprinderile care au unul sau mai mulți salariați,

* 3% - pentru microîntreprinderile care nu au salariați.

 

Începând cu anul 2023 condițiile de încadrare a societăților în categoria de platitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor sunt:

* veniturile realizate sunt inferioare plafonului de 500.000 euro,

* să dețină cel puțin un salariat cu normă întreagă,

* societățile noi pot angaja în termen de cel mult 30 zile de la data înființării societății pentru încadrarea în categoria micro,

* veniturile realizate, altele decât cele rezultate din activitatea de consultanță sau management, trebuie să fie în proporție de cel puțin 80 %,

* capital social privat (să nu fie deținut de stat),

* acționarii sau asociații dețin peste 25 % din valoarea sau numărul titlurilor de participare respectiv al drepturilor de vot la maxim 3 microîntreprinderi,

* nu sunt în curs de dizolvare sau lichidare.

 

Cotele de impozit pe veniturile microîntreprinderilor în anul 2023 sunt următoarele:

1 % - pentru societățile care îndeplinesc condițiile mai sus menționate,

16% - societățile care nu îndeplinesc condițiile menționate anterior vor deveni plătitoare de impozit pe profit,

3 % - acestă cotă de impozitare nu mai există în 2023.

 

Societățile care activează în domeniul bancar, asigurări, reasigurări, intermedieri financiare, jocuri de noroc, exploatare de petrol și gaze naturale sunt excluse de la impozitarea de tip micro.

 

Microîntreprinderile care obțin venituri ce depășesc plafonul de 500.000 euro sau dacă veniturile rezultate din activitatea de management sau consultanță depășesc 20% acestea vor deveni plătitoare de impozit pe profit în cotă de 16%. În acest caz societățile nu mai pot reveni la regimul micro.

 

Microîntreprinderea care nu are cel puțin un salariat cu normă întreagă în cursul anului fiscal, aceasta va deveni plătitoare de impozit pe profit începând cu trimestrul în care nu mai îndeplinește această condiție. Pentru a rămâne în categoria micro, societatea trebuie să încheie un contract individual de muncă fie pe o perioadă de 12 luni fie pe o perioadă nedeterminată.

 

Societățile micro care desfășoară în cursul unui trimestrul activități exluse din condițiile prevăzute de lege acestea vor intra la plata impozitului pe profit începând cu trimestrul respectiv.

 

Verificarea plafoanelor fiscale se realizează prin cumularea veniturilor înregistrate de la începutul anului fiscal utilizând cursul de schimb stabilit la sfârșitul exercițilui financiar precedent.

 

Acționarii sau asociații care dețin peste 25 % din valoare sau numărul titlurilor de participare și au drept de vot la minim 3 microîntreprinderi, aceștia sunt obligați să stabilească firma sau firmele care ies din sistemul de impozitare micro începând cu trimestrul în care s-a înregistrat această situație.

 

Societățile care vor ieși din sistemul de impozitare micro începând cu anul viitor sunt obligate ca până la data de 31.03.2023, să anunțe Agenția Națională de Administrare Fiscală.


  •     Câmpuri disponibile
  • Formularul de impozit pe venitul microîntreprinderilor