Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Sincronizare listă de prețuri


Funcțiile customizate de tipul "Sincronizare listă de prețuri" sunt de două tipuri: STANDARD și INLINE și au fost create cu scopul de a actualiza automat listele de preț. Această funcționalitate își găsește utilitatea în automatizarea proceselor de întreținere a listelor de preț, în special în cazurile în care acestea sunt calculate în funcție de prețurile furnizorilor, perioadă sau alți factori, utilizând formule bine stabilite.

Aceste funcții pot fi utilizate în două moduri:

1. Actualizarea periodică a listelor de preț principale, caz în care se creează o activitate programată de tip "Execuție proceduri", cu procedura "Actualizare liste de preț cu funcții customizate". Aceasta va evalua funcția sincronizând lista de preț cu rezultatul întors de aceasta. Sincronizarea va adăuga, modifica sau chiar șterge înregistrări din lista de preț.

2. Actualizarea automată a listelor de preț derivate în funcție de lista de preț principală, caz în care se pot scrie în funcția customizată reguli personalizate prin care se face sincronizarea. Specificarea unei funcții customizate suprascrie procedura standard de sincronizare a listelor de preț.

Pentru funcțiile INLINE se va realiza un select care să returneze structura prezentată, iar pentru funcțiile STANDARD se va realiza un INSERT INTO @ret_table, respectând aceeași structură.

Parametri funcție customizată

Parametru Tip Descriere
@pl_tabel SMALLINT PCT_LCR, parte din cheia primară a înregistrării asociate
@id_tabel NUMERIC(18,0) ID, parte din cheia primară a înregistrării asociate

 

Structura returnată de funcția customizată

Structură Tip Descriere
pl_lin SMALLINT PCT_LCR, parte din cheia primară a liniei din lista de preț derivată (legatura cu tabela preturi_ma_linii, NULL pentru înregistrările noi)
id_lin NUMERIC(18,0) ID, parte din cheia primară a liniei din lista de preț derivată (legatura cu tabela preturi_ma_linii, NULL pentru înregistrările noi)
pl_pr SMALLINT PCT_LCR, parte din cheia primară a articolului (legatura cu tabela nomen3)
id_pr NUMERIC(18,0) ID, parte din cheia primară a articolului (legatura cu tabela nomen3)
puv MONEY Preț de vânzare fără TVA
puv_tva MONEY Preț de vânzare cu TVA
pr_tva_o NUMERIC(2,0) Cota TVA
pl_dev SMALLINT PCT_LCR, parte din cheia primară a devizului (legatura cu tabela devize)
id_dev NUMERIC(18,0) ID, parte din cheia primară a devizului (legatura cu tabela devize)
promo VARCHAR(500) Lista de ID-uri ale promoțiilor active la nivel de linie din lista de preț (separate prin virgulă, câmp OPȚIONAL)

 

Exemplu de funcție customizată INLINE pentru sincronizarea listelor de preț

Pentru funcția STANDARD se va insera în tabela @ret_table, urmat de același select:

INSERT INTO @ret_table(pl_lin, id_lin, pl_pr, id_pr, puv, puv_tva, pr_tva_o, pl_dev, id_dev, promo)

SELECT	pl_lin = CAST(l.pct_lcr AS SMALLINT),
	id_lin = CAST(l.id AS NUMERIC(18)), 
	pl_pr = CAST(l.pl_pr AS SMALLINT), 
	id_pr = CAST(l.id_pr AS NUMERIC(18)), 
	puv = ls.puv * 1.1, 
	puv_tva = ls.puv_tva * 1.1, 
	pr_tva_o = CAST(ls.pr_tva_o AS NUMERIC(3, 0)), 
	pl_dev = CAST(ls.pl_dev AS SMALLINT), 
	id_dev = CAST(ls.id_dev AS NUMERIC(18)), 
	ls.promo
   FROM preturi_ma_linii l
   INNER JOIN preturi_ma a ON l.pl_ant = a.pct_lcr AND l.id_ant = a.id
   INNER JOIN preturi_ma s ON a.pl_sup = s.pct_lcr AND a.id_sup = s.id
   LEFT JOIN preturi_ma_linii ls ON l.pl_pr = ls.pl_pr AND l.id_pr = ls.id_pr AND ls.pl_ant = s.pct_lcr AND ls.id_ant = s.id
   WHERE a.pct_lcr = @pl_tabel AND a.id = @id_tabel

  •     Generare comenzi de aprovizionare pentru furnizori
  • Export document prin mesaj EDI (inline)