Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Text imprimantă etichete


Funcțiile customizate de tipul "Text imprimantă etichete" sunt de două tipuri: STANDARD și INLINE și sunt utilizate pentru configurarea și tipărirea etichetelor.

Pentru funcțiile INLINE se va realiza un select care să returneze structura prezentată, iar pentru funcțiile STANDARD se va realiza un INSERT INTO @ret_table, respectând aceeași structură.

Funcțiile customizate vor putea fi selectate în cadrul asistentului Tipărire coduri de bare, iar sursa script-ului va fi Funcții customizate.

Parametri funcție customizată

Parametru Tip Descriere
@nume_tabel VARCHAR(128) Denumirea tabelului înregistrării asociate (OPȚIONAL)
@al_tabel VARCHAR(6) ANLUNA, parte din cheia primară a înregistrării asociate
@pl_tabel SMALLINT PCT_LCR, parte din cheia primară a înregistrării asociate
@id_tabel NUMERIC(18,0) ID, parte din cheia primară a înregistrării asociate
@id_imprimanta NUMERIC(18,0) Id-ul imprimantei de unde se va lista eticheta
@paramsJSON NVARCHAR(MAX) Datele documentului în format JSON. Nu e obligatoriu să se folosească.
Structura JSON-ului este următoarea:
pl_pr - (SMALLINT) - Punctul de lucru al produsului
id_pr - (NUMERIC(18,0)) - Id-ul intern al produsului
tip_codbar - (TINYINT) - Tipul codului de bare, care poate avea următoarele valori: 0 = Fără, 1 = Cod nespecificat, 2 = Normal Code 39, 3 = Full ASCII Code 39, 4 = HIBC Code 39, 5 = CodaBar, 6 = Code 93, 7 = Code 128, 8 = UCC/EAN 128, 9 = Interleaved 2 of 5, 10 = PostNET, 11 = UPC-A, 12 = UPC-E, 13 = EAN/JAN-8, 14 = EAN/JAN-13, 15 = BookLand, 16 = MSI/Plessey, 17 = PDF-417, 18 = Aztec Cod, 19 = Data Matrix, 20 = MaxiCode, 21 = RSS-14, 22 = RSS-14 Stacked, 23 = RSS-14 Stacked Omnidirectional, 24 = RSS Limited
tva_o - (NUMERIC(2,0)) - Procent TVA ieșire
garantie - (SMALLINT) - Garanție folosință bun, exprimată în numărul de luni
nr_lot - (VARCHAR(50)) - Seria produsului
den_sup - (VARCHAR(500)) - Denumirea suplimentară a produsului
denpr - (NVARCHAR(231)) - Denumirea produsului, include și descrierea produsului
denumire - (NVARCHAR(110)) - Denumirea produsului
descriere - (NVARCHAR(120)) - Descrierea produsului
dim - (VARCHAR(50)) - Dimensiunea produsului
culoare - (VARCHAR(50)) - Culoarea produsului
stas - (VARCHAR(50)) - S.T.A.S
um - (CHAR(8)) - Unitatea de măsură a produsului
unittarget - (NUMERIC(15,2)) - Unități de target
norma_timp - (NUMERIC(5,2)) - Norma de timp, exprimată în ore și minute
kcalorii - (NUMERIC(5,1)) - Numărul de kcalorii pe unitatea de produs
proteine - (NUMERIC(5,1)) - Cantitatea de proteine, exprimată în grame pe unitatea de produs
grasimi - (NUMERIC(5,1)) - Cantitatea de grăsimi în grame pe unitatea de produs
carbohidrati - (NUMERIC(5,1)) - Cantitatea de carbohidrați în grame pe unitatea de produs
fibre - (NUMERIC(5,1)) - Cantitatea de fibre în grame pe unitatea de produs
locatie - (VARCHAR(10)) - Locația produsului
val_pctfid - (NUMERIC(15,2)) - Valoarea punctelor de fidelitate
status - (VARCHAR(50)) - Statusul produsului
ambalare - (NUMERIC(15,3)) - Cantitatea de produs per unitate de ambalare
nume_brand - (VARCHAR(200)) - Numele brandului
nume_grupa - (VARCHAR(100)) - Numele grupei
nume_clasa - (VARCHAR(30)) - Numele clasei
nume_subcl - (VARCHAR(100)) - Numele subclasei
greu_um - (NUMERIC(15,3)) - Greutatea articolului
volum - (NUMERIC(15,3)) - Volumul articolului
um2 - (CHAR(8) - Unitatea de măsură secundară
cod_origine - (VARCHAR(100)) - Cod origine produs
cod_ext - (VARCHAR(20)) - Codul de bare al produsului
cod_selectie - (VARCHAR(50)) - Cod selecție produs
puv - (MONEY) - Prețul de vânzare fără TVA al produsului
puv_tva - (MONEY) - Prețul de vânzare cu TVA al produsului
cantitate - (NUMERIC(15,3)) - Cantitatea produsului
masa_bruta - (NUMERIC(15,3)) - Masa brută a produsului
masa_neta - (NUMERIC(15,3)) - Masa netă a produsului
spec_descriere - (NVARCHAR(MAX)) - Prezentarea produsului
spec_instalare - (NVARCHAR(MAX)) - Scurtă descriere a modului de instalare
spec_utilizare - (NVARCHAR(MAX)) - Scurtă descriere a modului de utilizare a produsului
observatii - (VARCHAR(MAX)) - Observații
puv_lista - (MONEY) - Prețul fără TVA din lista de preț
puv_tva_lista - (MONEY)) - Prețul cu TVA din lista de preț
data_modif_pret - (DATE) - Data modificării ultimului preț
pr_disc_bonus - (NUMERIC(5,2)) - Procent discount bonus
id_arhiva - (NUMERIC(18,0)) - Id-ul arhivei
nr_comanda - (VARCHAR(20)) - Numărul comenzii
data_livrare - (VARCHAR(10)) - Data livrării
nume_cli - (NVARCHAR(200)) - Numele clientului
nume_furn - (NVARCHAR(200)) - Numele furnizorului
adresa - (VARCHAR(250)) - Adresa partenerului
cod_postal - (VARCHAR(7)) - Codul poștal al adresei de livrare
pr_tva_o - (NUMERIC(2,0)) - Procentul de TVA ieșire
oferte_preturi - (VARCHAR(MAX)) - Lista ofertelor de preț
utilizator - (VARCHAR(50)) - Utilizatorul care tipărește eticheta
tara_origine - (VARCHAR(100)) - Țara în care a fost fabricat produsul
cod_colet - (VARCHAR(MAX)) - Codul coletului
den_tip_codbar - (VARCHAR(MAX)) - Denumirea tipului codului de bare
data_exp - (VARCHAR(10)) - Data de expirare a produsului
data_in - (VARCHAR(10)) - Data intrării produsului în stoc
data_pif - (VARCHAR(10)) - Data punerii in funcțiune

 

Structura returnată de funcția customizată

Structură Tip Descriere
id_imprimanta NUMERIC(18,0) Id-ul imprimantei de unde se va lista eticheta
text_tiparit NVARCHAR(MAX) Textul ce va fi tipărit pe etichetă

 

Exemplu de funcție customizată INLINE pentru tipărirea etichetelor:

Pentru funcția STANDARD se va insera în tabela @ret_table, urmat de același select:

INSERT INTO @ret_table(id_imprimanta, text_tiparit)

SELECT id_imprimanta = 545554,
text_tiparit = 'SIZE 56 mm,43 mm
	CLS
	GAP 3 mm,0
	REFERENCE 0 ,0
	SHIFT 0,0
	DENSITY 8
	SET CUTTER OFF
	SET PEEL OFF
	DIRECTION 1' + CHAR(13) + CHAR(10)
	+ 'TEXT 100,20,"1",0,1,2,"' + TRIM(l.denpr) + '"' + CHAR(13) + CHAR(10)
	+ IIF(l.cod_ext!= '', 'BARCODE 410,10,"39",61,1,0,2,2,"' + TRIM(l.cod_ext) + '"' + CHAR(13) + CHAR(10), '')
	+ IIF(l.tip_produs = 'C', 
	(SELECT STRING_AGG('TEXT ' + CAST(500 + 40 * rowNo AS VARCHAR(10)) + ',100,"1",0,1,2,"' + TRIM(c.nume_clasa) + '"' + CHAR(13) + CHAR(10)	
						+ 'TEXT ' + CAST(500 + 40 * rowNo AS VARCHAR(10)) + ',300,"1",0,1,2,"' + TRIM(c.cod_ext) + '"' + CHAR(13) + CHAR(10)
						+ 'TEXT ' + CAST(500 + 40 * rowNo AS VARCHAR(10)) + ',500,"1",0,1,2,"' + TRIM(c.denumire) + '"' + CHAR(13) + CHAR(10)
						+ 'TEXT ' + CAST(500 + 40 * rowNo AS VARCHAR(10)) + ',700,"1",0,1,2,"' + TRIM(c.descriere) + '"' + CHAR(13) + CHAR(10)
						+ 'TEXT ' + CAST(500 + 40 * rowNo AS VARCHAR(10)) + ',900,"1",0,1,2,"' + TRIM(STR(c.cantitate, 15, 3)) + '"', CHAR(13) + CHAR(10) ) 
		FROM 
			(SELECT n.denumire, n.descriere, n.cod_ext, n.nume_clasa, c.cantitate, ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY c.id) AS RowNo
				FROM nomen3_comp c
				INNER JOIN nomen3_view n ON c.pl_prcom = n.pct_lcr AND c.id_prcom = n.id					
				WHERE c.pl_pr = l.pl_pr AND c.id_pr = l.id_pr) c ) + CHAR(13) + CHAR(10),
	'')
+ 'PRINT 1,1'
	FROM linfactclienti_view l
	WHERE l.anluna = @al_tabel AND l.pl_cli = @pl_tabel AND l.id_cli = @id_tabel

  •     Text imprimantă departamentală
  • Interogare date prin Nexus API