Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S

Întrebari și răspunsuri

cautare
intrebare

Care este functionalitatea contului 106 Rezerve?

Postat de Nexus M.
in data de: 03 Jun 2022 12:26

Contul 106 “Rezerve”

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa rezervelor constituite.

Contabilitatea rezervelor se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial (exclusiv activităţile cu destinaţie specială), pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi.

Soldul creditor al contului reprezintă rezervele existente şi neutilizate.

Contabilitatea analitică se ține pe feluri de aporturi. Astfel, avem analiticele:

 • 1061-Rezerve legale
 • 1063-Rezerve statutare sau contractuale
 • 1068-Alte rezerve

Contul 106 “Rezerve” este un cont de pasiv.

Contul 106 “Rezerve” se creditează prin debitul conturilor:

 • cu surplusul din reevaluare transferat direct în capitalul propriu, atunci când acest surplus reprezintă câştig realizat, respectiv la scoaterea din evidenţă a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare sau pe măsura folosirii activului de către entitate.
 • 1171 “Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile fără scop patrimonial”
 • cu excedentele realizate în exerciţiile financiare precedente, repartizate la rezerve (exclusiv activităţile cu destinaţie specială).
 • 1291 “Repartizarea ecedentului privind activităţile fără scop patrimonial”
 • cu rezervele constituite, potrivit prevederilor legale, din excedentul realizat în exerciţiul financiar curent (exclusiv activităţile cu destinaţie specială).
 • 261 “Acţiuni deţinute la entităţile afiliate din cadrul grupului”
 • 263 “Interese de participare”
 • 265 “Alte titluri imobilizate”
 • cu diferenţa dintre valoarea participaţiilor primite ca urmare a participării în natură la capitalul altor entităţi şi valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale şi necorporale care fac obiectul participaţiei;
 • cu majorarea valorii participaţiilor deţinute în capitalul altor entităţi, ca urmare a încorporării rezervelor în capitalul acestora.

Contul 106 "Rezerve" se debitează prin creditul conturilor:

 • 101 “Capital”- cu rezervele destinate majorării patrimoniului social, potrivit reglementărilor legale.
 • 1171 “Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul privind activităţile fără scop patrimonial” - cu rezervele utilizate pentru acoperirea deficitelor realizate în exerciţiile financiare precedente (exclusiv activităţile cu destinaţie specială).
 • 739 “Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial” - cu diferenţa dintre valoarea participaţiilor primite ca urmare a participării în natură la capitalul altor entităţi şi valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale şi necorporale care au făcut obiectul participaţiei, transferate la venituri cu ocazia cedării participaţiilor respective.Au fost utile aceste informații?