Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S

Întrebari și răspunsuri

cautare
intrebare

Care este functionalitatea contului 214 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor?

Postat de Nexus M.
in data de: 03 Jun 2022 12:26

Contul 214 “Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale, distinct pentru activităţile fără scop patrimonial.

Soldul debitor al contului reprezintă valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie şi a altor active corporale, existente.

Contul 214 “Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale” este un cont de activ.

Contul 214 “Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale” se debitează prin creditul conturilor:

 • 101 “Capital” - cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi altor active corporale aportate.
 • 105 “Rezerve din reevaluare” - cu creşterea de valoare rezultată din reevaluarea imobilizărilor corporale.
 • 131 “Subvenţii guvernamentale pentru investiţii”
 • 132 “Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii”
 • 133 “Donaţii pentru investiţii”
 • 134 “Plusuri de inventar de natura imobilizărilor”
 • 138 “Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii”
  • cu valoarea imobilizărilor corporale primite drept subvenţii guvernamentale;
  • cu valoarea imobilizărilor corporale primite cu titlu gratuit sau constatate plus de inventar.
 • 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate" - cu valoarea imobilizărilor corporale primite în leasing financiar, conform prevederilor contractuale.
 • 231 “Imobilizări corporale în curs de execuţie” - cu valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie, recepţionate ca mobilier, aparatură birotică, echipament de protecţie şi alte active corporale.
 • 281 "Amortizări privind imobilizările corporale" - cu valoarea amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi la imobilizările corporale primite cu chirie şi restituite proprietarului.
 • 404 “Furnizori de imobilizări” - cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi altor active corporale achiziţionate.
 • 446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" - cu valoarea taxelor vamale aferente aprovizionărilor din import.
 • 451 “Decontări între entităţile afiliate” - cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valaorilor umane şi materiale şi altor active corporale achiziţionate de la entităţi afiliate.
 • 453 “Decontări privind interesele de participare” - cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valaorilor umane şi materiale şi altor active corporale achiziţionate de la entităţi legate prin interese de participare .
 • 739 “Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial” - cu valaorea la cost de producţie a altor active corporale realizate pe cont propriu.

Contul 214 “Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale" se creditează prin debitul conturilor:

 • 105 “Rezerve din reevaluare” - cu descreşterile faţă de valoarea contabilă netă, rezultate din reevaluarea imobilizărilor corporale.
 • 261 "Acţiuni deţinute la entităţile afiliate din cadrul grupului"
 • 263 "Interese de participare"
 • 265 "Alte titluri imobilizate" - cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie şi altor active corporale care fac obiectul participării în natură la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii la capitalul acestora.
 • 281 "Amortizări privind imobilizările corporale" - cu valoarea amortizării imobilizărilor corporale scoase din evidenţă.
 • 658 "Alte cheltuieli de exploatare" - cu valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale scoase din evidenţă.
 • 671 "Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare" - cu valoarea pierderilor din calamităţi şi a exproprierilor de active.Au fost utile aceste informații?