Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S

Întrebari și răspunsuri

cautare
intrebare

Care este functionalitatea contului 265 Alte titluri imobilizate?

Postat de Nexus M.
in data de: 03 Jun 2022 12:26

Contul 265 “Alte titluri imobilizate”

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor titluri de valoare deţinute pe o perioadă îndelungată.

Soldul debitor al contului reprezintă alte titluri imobilizate existente.

Contabilitatea analitică se ţine pe categorii şi feluri (valori) de titluri, grupate pe unităţi emitente, în capitalul social al altor entităţi, diferite de entităţile afiliate şi entităţile asociate.

Contul 265 “Alte titluri imobilizate” este un cont de activ.

Contul 265 “Alte titluri imobilizate” se debitează prin creditul conturilor:

 • 106 “Rezerve”
  • cu diferenţa dintre valoarea participaţiilor primite ca urmare a participării în natură la capitalul altor entităţi şi valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale şi necorporale care fac obiectul participaţiei;
  • cu majorarea valorii participaţiilor deţinute în capitalul altor entităţi, ca urmare a încorporării rezervelor în capitalul acestora.
 • 205 “Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare”- cu valoarea brevetelor, licenţelor şi altor drepturi şi active similare depuse ca aport la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii la capitalul acestora.
 • 208 “Alte imobilizări necorporale” - cu valoarea altor imobilizări necorporale depuse ca aport la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii la capitalul acestora.
 • 211 “Terenuri şi amenajări de terenuri” - cu valoarea terenurilor şi a amenajărilor de terenuri care fac obiectul participării în natură la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii la capitalul acestora.
 • 212 “Construcţii” - cu valoarea clădirilor care fac obiectul participării în natură la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii la capitalul acestora.
 • 213 “Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii” - cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor care fac obiectul participării în natură la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii la capitalul acestora.
 • 214 “Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale” - cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie şi altor active corporale care fac obiectul participării în natură la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii la capitalul acestora.
 • 269 “Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare” - cu sumele datorate pentru achiziţionarea de alte imobilizări financiare.
 • 512 “Conturi curente la bănci” - cu valoarea altor titluri imobilizate achiziţionate cu plata prin virament.
 • 531 “Casa” - cu valoarea altor titlurilor imobilizate achiziţionate cu plata în numerar.
 • 739 “Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial” - cu valoarea altor titluri imobilizate primite ca urmare a majorării capitalului social al altor entităţi la care se deţin participaţii, prin încorporarea profitului.

Contul 265 “Alte titluri imobilizate” se creditează prin debitul contului:

 • 664 “Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate” - cu valoarea imobilizărilor financiare scoase din evidenţă.Au fost utile aceste informații?