Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S

Întrebari și răspunsuri

cautare
intrebare

Care este functionalitatea contului 531 Casa?

Postat de Nexus M.
in data de: 03 Jun 2022 12:26

Contul 531 "Casa"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa numerarului aflat în casieria entităţii, precum şi a mişcării acestuia, ca urmare a încasărilor şi plăţilor efectuate.

Soldul debitor al contului reprezintă numerarul existent în casierie.

Contabilitatea analitică a disponibilităţilor în valută existente în casierie se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial.

 • 5311 - Casa în lei
 • 5314 - Casa în valută

Contul 531 "Casa" este un cont de activ.

Contul 531 "Casa" se debitează prin creditul conturilor:

 • 101 "Capital" - cu sumele depuse ca aport în numerar.
 • 113 "Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)" - cu sumele încasate în numerar, reprezentând depuneri la fondul social al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.).
 • 114 "Fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)" - cu sumele încasate în numerar, reprezentând depuneri la fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.).
 • 115 "Fondul de rulment al membrilor asociaţiilor de proprietari" - cu sumele încasate în numerar, reprezentând depuneri la fondul de rulment al membrilor asociaţiilor de proprietari.
 • 116 "Alte fonduri privind activităţile fără scop patrimonial" - cu sumele încasate în numerar, reprezentând contribuţii ale membrilor persoanei juridice fără scop patrimonial pentru constituirea altor fonduri privind activităţile fără scop patrimonial (exclusiv activităţile cu destinaţie specială), în conformitate cu prevederile legale.
 • 267 "Creanţe imobilizate" - cu valoarea creanţelor imobilizate şi a dobânzilor aferente, încasate în numerar.
 • 428 "Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul" - cu sumele încasate de la salariaţi evidenţiate anterior în acest cont.
 • 451 "Decontări în cadrul grupului" - cu sumele încasate reprezentând decontări în cadrul grupului.
 • 452 "Decontări privind interesele de participare" - cu sumele încasate reprezentând decontări privind interesele de participare.
 • 461 "Debitori diverşi" - cu sumele încasate în numerar de la debitori.
 • 462 "Creditori diverşi"
  • cu sumele încasate în numerar, necuvenite;
  • cu sumele încasate în numerar pentru operaţiuni care se efectuează în contul terţilor, potrivit dispoziţiilor legale.
 • 472 "Venituri înregistrate în avans" - cu sumele încasate anticipat în numerar.
 • 481 "Decontări între unitate şi subunităţi" - cu sumele primite în numerar în cadrul decontărilor reciproce.
 • 482 "Decontări între subunităţi" - cu sumele primite în numerar în cadrul decontărilor reciproce.
 • 501 "Acţiuni deţinute la entităţile afiliate" - cu preţul de cesiune al acţiunilor deţinute pe termen scurt la entităţile afiliate, cedate.
 • 506 "Obligaţiuni" - cu preţul de cesiune al obligaţiunilor deţinute.
 • 508 "Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate" - cu preţul de cesiune al altor investiţii pe termen scurt.
 • 542 "Avansuri de trezorerie" - cu sumele restituite în numerar reprezentând avansuri de trezorerie neutilizate.
 • 581 "Viramente interne" - cu sumele intrate într-un cont de trezorerie din alt cont de trezorerie.
 • 731 "Venituri din cotizaţiile membrilor şi contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor şi simpatizanţilor" - cu sumele încasate în numerar reprezentând cotizaţiile membrilor şi contribuţiile băneşti ale membrilor şi simpatizanţilor.
 • 732 "Venituri din taxele de înregistrare stabilite potrivit legislaţiei în vigoare" - cu sumele încasate în numerar reprezentând venituri din taxele de înregistrare stabilite potrivit legislaţiei în vigoare.
 • 733 "Venituri din donaţii şi sume sau bunuri primite prin sponsorizare" - cu sumele încasate în numerar reprezentând donaţii şi sponsorizări primite.
 • 735 "Venituri pentru care se datorează impozit pe spectacole" - cu sumele încasate în numerar reprezentând venituri pentru care se datorează impozit pe spectacole.
 • 737 "Venituri din acţiuni întâmplătoare realizate de organizaţiile sindicale/ patronale, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului de organizare şi funcţionare" - cu sumele încasate în numerar.
 • 738 "Venituri excepţionale rezultate din cedarea activelor corporale aflate în proprietatea persoanelor juridice fără scop patrimonial, altele decât cele care sunt sau au fost folosite în activitatea economică" - cu sumele încasate în numerar.
 • 739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"
  • cu sumele încasate în numerar reprezentând alte venituri din activităţile fără scop patrimonial;
  • la închiderea exerciţiului financiar, cu diferenţele favorabile de curs valutar aferente disponibilităţilor în valută.
 • 791 "Venituri cu destinaţie specială" - cu sumele încasate în numerar reprezentând venituri cu destinaţie specială.

Contul 531 "Casa" se creditează prin debitul conturilor:

 • 113 "Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)" - cu sumele plătite reprezentând restituirea fondului social al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.).
 • 114 "Fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)" - cu sumele plătite în numerar urmaşilor legali ai membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.), reprezentând ajutor în caz de deces al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.).
 • 115 "Fondul de rulment al membrilor asociaţiilor de proprietari" - cu sumele plătite în numerar, reprezentând restituirea fondului de rulment al membrilor asociaţiilor de proprietari în conformitate cu prevederile legale.
 • 201 "Cheltuieli de constituire" - cu sumele plătite în numerar reprezentând cheltuieli ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea persoanei juridice fără scop patrimonial.
 • 261 "Titluri de participare deţinute la filialele din cadrul grupului"
 • 263 "Imobilizări financiare sub formă de interese de participare" - cu valoarea titlurilor de participare achiziţionate cu plata în numerar.
 • 265 "Alte titluri imobilizate" - cu valoarea altor titluri imobilizate achiziţionate cu plata în numerar.
 • 267 "Creanţe imobilizate" - cu sumele plătite în numerar reprezentând împrumuturi acordate, precum şi alte creanţe imobilizate.
 • 269 "Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare" - cu sumele plătite în numerar pentru imobilizări financiare achiziţionate.
 • 401 "Furnizori" - cu sumele în numerar plătite furnizorilor.
 • 404 "Furnizori de imobilizări" - cu sumele în numerar plătite furnizorilor de imobilizări.
 • 409 "Furnizori - debitori" - cu valoarea avansurilor acordate în numerar pentru livrări de bunuri, executări de lucrări sau prestări de servicii.
 • 421 "Personal - salarii datorate" - cu sumele nete achitate personalului reprezentând salarii şi alte drepturi salariale.
 • 423 "Personal - ajutoare materiale datorate" - cu sumele achitate personalului reprezentând ajutoare materiale.
 • 425 "Avansuri acordate personalului" - cu sumele achitate personalului, reprezentând avansuri din salarii şi alte drepturi salariale.
 • 426 "Drepturi de personal neridicate" - cu sumele achitate personalului.
 • 427 "Reţineri din salarii datorate terţilor” - cu sumele achitate terţilor reprezentând reţineri sau popriri.
 • 428 "Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul" - cu sumele achitate personalului evidenţiate anterior în acest cont.
 • 451 "Decontări în cadrul grupului" - cu sumele achitate reprezentând decontări în cadrul grupului.
 • 452 "Decontări privind interesele de participare" - cu sumele achitate reprezentând decontări privind interesele de participare.
 • 462 "Creditori diverşi" - cu sumele achitate în numerar creditorilor.
 • 471 "Cheltuieli înregistrate în avans" - cu sumele reprezentând abonamentele, chiriile şi alte cheltuieli efectuate anticipat.
 • 472 “Venituri înregistrate în avans” - cu sumele încasate anticipat, restituite.
 • 473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" - cu sumele restituite în numerar, necuvenite.
 • 481 "Decontări între unitate şi subunităţi" - cu sumele plătite în numerar în cadrul decontărilor reciproce.
 • 482 "Decontări între subunităţi" - cu sumele plătite în numerar în cadrul decontărilor reciproce.
 • 501 "Acţiuni deţinute la entităţile afiliate" - cu valoarea la cost de achiziţie a acţiunilor cumpărate de la entităţile afiliate.
 • 505 "Obligaţiuni emise şi răscumpărate" - cu valoarea obligaţiunilor emise şi răscumpărate achitate în numerar.
 • 506 "Obligaţiuni" - cu valoarea la cost de achiziţie a obligaţiunilor cumpărate.
 • 508 "Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate" - cu valoarea la cost de achiziţie a altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate cumpărate.
 • 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţii pe termen scurt" - cu sumele plătite în numerar pentru investiţiile pe termen scurt cumpărate.
 • 532 "Alte valori" - cu sumele plătite în numerar pentru procurarea de alte valori.
 • 542 "Avansuri de trezorerie" - cu avansurile de trezorerie acordate în numerar.
 • 581 "Viramente interne" - cu sumele virate dintr-un cont de trezorerie în alt cont de trezorerie.
 • 612 "Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile" - cu sumele achitate în numerar reprezentând redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii.
 • 613 "Cheltuieli cu primele de asigurări" - cu valoarea primelor de asigurare achitate în numerar conform contractelor de asigurare.
 • 622 "Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile” - cu valoarea comisioanelor şi onorariilor achitate în numerar.
 • 623 "Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate” - cu sumele achitate în numerar care privesc acţiunile de protocol, reclamă şi publicitate.
 • 624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri şi de personal” - cu sumele achitate ce privesc transportul de bunuri şi transportul colectiv de personal.
 • 625 "Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări" - cu sumele achitate în numerar reprezentând cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări (inclusiv transportul).
 • 626 "Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii" - cu valoarea serviciilor poştale şi a taxelor de telecomunicaţii achitate în numerar.
 • 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi" - cu sumele achitate în numerar pentru alte servicii prestate de terţi.
 • 658 "Alte cheltuieli de exploatare"
  • cu sumele plătite în numerar membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) reprezentând restituiri de cotizaţii şi contribuţii potrivit legii;
  • cu valoarea donaţiilor acordate;
  • cu valoarea despăgubirilor, amenzilor şi penalităţilor plătite terţilor şi bugetului.
 • 665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar" - la închiderea exerciţiului financiar, cu diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente disponibilităţilor în valută.Au fost utile aceste informații?