Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S

Întrebari și răspunsuri

cautare
intrebare

Care este functionalitatea contului 658 Alte cheltuieli de exploatare?

Postat de Nexus M.
in data de: 03 Jun 2022 12:26

Contul 658 "Alte cheltuieli de exploatare"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor cheltuieli de exploatare, în situaţia când acestea reprezintă operaţii curente ale persoanei juridice fără scop patrimonial.

La sfârşitul lunii, contul nu prezintă sold.

Contabilitatea analitică se ține pe feluri de aporturi. Astfel, avem analiticele:

 • 6581 - Despăgubiri, amenzi și penalități
 • 6582 - Donații acordate
 • 6583 - Cheltuieli privind activele cedate și alte operațiuni de capital
 • 6586 - Cheltuieli reprezentând transferuri si contribuții datorate în baza unor acte normative speciale*16)
 • 6587 - Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare
 • 6588 - Alte cheltuieli de exploatare

Contul 658 "Alte cheltuieli de exploatare" este un cont de activ.

Contul 658 "Alte cheltuieli de exploatare" se debitează prin creditul conturilor:

 • 203 “Cheltuieli de dezvoltare” - cu valoarea neamortizată a lucrărilor şi proiectelor de dezvoltare cedate sau scoase din evidenţă.
 • 205 “Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare” - cu valoarea neamortizată a brevetelor, licenţelor şi altor drepturi şi active similare cedate sau scoase din evidenţă.
 • 208 “Alte imobilizări necorporale” - cu valoarea neamortizată a altor imobilizări necorporale cedate sau scoase din evidenţă.
 • 211 "Terenuri şi amenajări de terenuri" - cu valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale cedate sau scoase din evidenţă.
 • 212 "Construcţii" - cu valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale cedate sau scoase din evidenţă.
 • 213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii" - cu valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale cedate sau scoase din evidenţă.
 • 214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale" - cu valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale cedate sau scoase din evidenţă.
 • 231 “Imobilizări corporale în curs de execuţie” - cu valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie cedate sau scoase din activ.
 • 233 „Imobilizări necorporale în curs de execuţie ” - cu valoarea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie cedate sau scoase din activ.
 • 267 "Creanţe imobilizate" - cu valoarea avansului şi a ratelor aferente bunurilor cedate în regim de leasing financiar.
 • 301 „Materii prime” - cu valoarea materiilor prime donate.
 • 302 „Materiale consumabile” - cu valoarea materialelor consumabile donate.
 • 303 „Materiale de natura obiectelor de inventar” - cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar donate.
 • 401 „Furnizori” - cu valoarea despăgubirilor datorate terţilor.
 • 448 “Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului” - cu valoarea despăgubirilor, amenzilor şi penalităţilor datorate bugetului.
 • 461 "Debitori diverşi" - cu diferenţele din lichidarea creanţelor.
 • 462 "Creditori diverşi"
  • cu diferenţele din lichidarea datoriilor;
  • cu sumele datorate terţilor reprezentând despăgubiri şi penalităţi;
  • cu sumele datorate membrilor caselor de ajutor reciproc (CAR) reprezentând restituiri de cotizaţii şi contribuţii, potrivit legii.
 • 471 "Cheltuieli înregistrate în avans" - cu sumele repartizate în perioadele/exerciţiile financiare următoare pe cheltuieli, conform scadenţarelor.
 • 473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" - cu sumele clarificate înregistrate pe cheltuieli.
 • 481 “Decontări între unitate şi subunităţi” - cu cheltuielile decontate de subunităţi pentru realizarea activităţilor fără scop patrimonial prevăzute în bugetul unităţii (în contabilitatea unităţii).
 • 512 "Conturi curente la bănci"
  • cu sumele plătite membrilor caselor de ajutor reciproc (CAR) din contul de disponibil reprezentând restituiri de cotizaţii şi contribuţii, potrivit legii;
  • cu valoarea donaţiilor acordate;
  • cu valoarea despăgubirilor, amenzilor şi penalităţilor plătite terţilor şi bugetului.
 • 531 "Casa"
  • cu sumele plătite în numerar membrilor caselor de ajutor reciproc (CAR) reprezentând restituiri de cotizaţii şi contribuţii potrivit legii;
  • cu valoarea donaţiilor acordate;
  • cu valoarea despăgubirilor, amenzilor şi penalităţilor plătite terţilor şi bugetului.

Contul 658 "Alte cheltuieli de exploatare" se creditează prin debitul contului:

 • 1211 "Excedent sau deficit privind activităţile fără scop patrimonial" - la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului de cheltuieli privind activităţile fără scop patrimonial.Au fost utile aceste informații?