Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S

Întrebari și răspunsuri

cautare
intrebare

Care este functionalitatea contului 739 Alte venituri din activitatile fara scop patrimonial?

Postat de Nexus M.
in data de: 03 Jun 2022 12:26

Contul 739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor venituri realizate din activităţile fără scop patrimonial (cote-părţi primite potrivit statutului, ajutoare şi împrumuturi nerambursabile din ţară şi din străinătate şi subvenţii pentru venituri din străinătate, despăgubiri de asigurare-pagube şi din subvenţii pentru evenimente extraordinare şi altele similare, diferenţe de curs valutar rezultate din activităţile fără scop patrimonial etc.).

La sfârşitul lunii, contul nu prezintă sold.

Contul 739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial" este un cont de pasiv.

Contul 739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial" se creditează prin debitul conturilor:

 • 106 "Rezerve" - cu diferenţa dintre valoarea participaţiilor primite ca urmare a participării în natură la capitalul altor entităţi şi valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale şi necorporale care au făcut obiectul participaţiei, transferate la venituri cu ocazia cedării participaţiilor respective.
 • 131 "Subvenţii guvernamentale pentru investiţii"
 • 132 "Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii"
 • 133 "Donaţii pentru investiţii"
 • 134 "Plusuri de inventar de natura imobilizărilor"
 • 138 "Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii" - cu cota-parte a subvenţiilor pentru investiţii trecute la venituri, corespunzător amortizării calculate.
 • 151 "Provizioane" - cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea provizioanelor.
 • 161 "Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni"
 • 162 "Credite bancare pe termen lung"
 • 166 "Datorii care privesc imobilizările financiare"
 • 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate"
 • 168 "Dobânzi aferente împrumutirilor şi datoriilor asimilate" - cu diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor în valută la închiderea exerciţiului financiar, precum şi din decontarea datoriilor în valută.
 • 203 "Cheltuieli de dezvoltare" - cu valoare alucrărilor şi proiectelor de dezvoltare efectuate pe cont propriu.
 • 208 "Alte imobilizări necorporale" - cu valoarea programelor informatice şi a altor imobilizări necorporale realizate pe cont propriu.
 • 211 "Terenuri şi amenajări de terenuri" - cu valoarea la cost de producţie a amenajărilor de terenuri realizate pe cont propriu.
 • 212 "Construcţii" - cu valoarea la cost de producţie a construcţiilor realizate pe cont propriu.
 • 213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii" - cu valoarea la cost de producţie a instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor realizate pe cont propriu.
 • 214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale" - cu valoarea la cost de producţie a altor active corporale realizate pe cont propriu.
 • 231 "Imobilizări corporale în curs de execuţie" - cu valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie realiazată pe cont propriu.
 • 232 "Avansuri acordate pentru imobilizări corporale" - cu diferenţele favorabile de curs valutar aferente avansurilor în valută acordate furnizorilor de imobilizări corporale privind activităţile fără scop patrimonial, la închiderea exerciţiului financiar.
 • 233 "Imobilizări necorporale în curs de execuţie" - cu valoarea imobilizărilor necorporael în curs de execuţie efectuate în regie proprie.
 • 234 "Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale" - cu diferenţele favorabile de curs valutar aferente avansurilor în valută acordate furnizorilor de imobilizări necorporale privind activităţile fără scop patrimonial, la închiderea exerciţiului financiar.
 • 261 "Acţiuni deţinute la entităţile afiliate din cadrul grupului" - cu valaorea acţiunilor primite ca urmare a majorării capitalului social al entităţilor afiliate la care se deţin participaţii, prin încorporarea profitului.
 • 263 "Interese de participare" - cu valaorea participaţiilor primite ca urmare a majorării capitalului social al entităţilor asociate la care se deţin participaţii, prin încorporarea profitului.
 • 265 "Alte titluri imobilizate" - cu valoarea altor titluri imobilizate primite ca urmare a majorării capitalului social al altor entităţi la care se deţin participaţii, prin încorporarea profitului.
 • 267 "Creanţe imobilizate" - cu diferenţele favorabile de curs valutar aferente creanţelor în valută, rezultate din evaluarea acestora la cursul de la închiderea exerciţiului financiar.
 • 269 "Vărsăminte de efectuat pentru imobilizările financiare"
  • cu diferenţele favorabile de curs valutar, rezultate din lichidarea datoriilor în valută;
  • cu diferenţele favorabile de curs valutar, rezultate din evaluarea datoriilor în valută la închiderea exerciţiului financiar.
 • 290 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale" - cu sumele reprezentând diminuarea sau naularea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor necorporale.
 • 291 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale" - cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor corporale.
 • 293 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie" - cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie.
 • 296 "Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare" - cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor privind pierderea de valoare a imobilizărilor financiare.
 • 301 "Materii prime" - cu valoarea materiilor prime rezultate din dezmembrarea imobilizărilor.
 • 302 "Materiale consumabile"
  • cu valoarea materialelor consumabile rezultate din dezmembrarea imobilizărilor;
  • cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile reprezentând ajutoare din străinătate.
 • 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"
  • cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar rezultate din dezmembrarea imobilizărilor;
  • cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar reprezentând ajutoare din străinătate.
 • 361 “Animale şi păsări” - cu sporurile de greutate şi plusurile de inventar la animale şi păsări.
 • 391 "Ajustări pentru deprecierea materiilor prime"
 • 392 "Ajustări pentru deprecierea materialelor"
 • 395 "Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi"
 • 396 "Ajustări pentru deprecirea animalelor"
 • 398 "Ajustări pentru deprecierea ambalajelor" - cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor.
 • 401 "Furnizori" - cu diferenţele favorabile de curs valutar rezultate în urma lichidării datoriilor în valută.
 • 403 "Efecte de plătit" - cu diferenţele favorabile de curs valutar constatate la lichidarea efectelor comerciale de plătit în valută sau din evaluarea acestora la închiderea exerciţiului financiar.
 • 405 "Efecte de plătit pentru imobilizări" - cu diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor în valută la închiderea exerciţiului financiar, precum şi din decontarea datoriilor în valută.
 • 431 "Asigurări sociale" - cu sumele anulate reprezentând datorii privind asigurările sociale, aferente exerciţiului financiar curent.
 • 437 "Ajutor de şomaj" - cu sumele anulate reprezentând datorii privind ajutorul de şomaj, aferente exerciţiului financiar curent.
 • 445 "Subvenţiii"
  • cu valoarea subvenţiilor pentru venituri din străinătate, aferente perioadei;
  • cu valoarea subvenţiilor pentru evenimente extraordinare şi altele similare, aferente perioadei.
 • 446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" - cu sumele anulate reprezentând alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, aferente exerciţiului financiar curent.
 • 447 "Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate" - cu sumele anulate reprezentând fonduri speciale-taxe şi vărsăminte asimilate, aferente exerciţiului financiar curent.
 • 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului"
  • cu sumele cuvenite entităţii, datorate de bugetul de stat, altele decât impozite şi taxe;
  • cu sumele anulate reprezentând alte datorii cu bugetul statului, aferente exerciţiului financiar curent.
 • 451 "Decontări între entităţile afiliate" - cu diferenţele favorabile de curs valutar rezultate în urma lichidării datoriilor în valută.
 • 462 "Creditori diverşi" - cu diferenţele favorabile de curs valutar rezultate în urma lichidării datoriilor în valută.
 • 472 "Venituri înregistrate în avans"
  • cu veniturile încasate anticipat care privesc perioada curentă;
  • cu valoarea subvenţiilor pentru venituri din stăinătate, înregistrate anterior ca venituri în avans.
 • 481 "Decontări între unitate şi subunităţi" - cu sumele de încasat pentru acoperirea cheltuielilor proprii privind activităţile fără scop patrimonial.
 • 495 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor-decontări în cadrul grupului şi cu asociaţii" - cu valoarea ajustărilor pentru depreciere de natură financiară din conturile de decontări în cadrul grupului şi cu asociaţii privind activităţile fără scop patrimonial, diminuate sau anulate.
 • 496 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor- debitori diverşi" - cu valoarea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor din conturile de debitori diverşi privind activităţile fără scop patrimonial diminuate sau anulate.
 • 508 "Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate" - cu diferenţele favorabile de curs valutar aferente altor valori de trezorerie cum sunt depozitele pe termen scurt în valută, la închiderea exerciţiului financiar.
 • 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt" - cu diferenţele favorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluării datoriilor în valută, reprezentând vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt la cursul de închidere a exerciţiului financiar sau în urma achitării acestora.
 • 512 "Conturi curente la bănci"
  • cu sumele încasate în contul de disponibil reprezentând alte venituri din activităţile fără scop patrimonial;
  • cu diferenţele favorabile de curs valutar aferente operaţiunilor efectuate în valută, în cursul exerciţiului financiar;
  • la închiderea exerciţiului financiar, cu diferenţele favorabile de curs valutar aferente disponibilităţilor în valută.
 • 531 "Casa"
  • cu sumele încasate în numerar reprezentând alte venituri din activităţile fără scop patrimonial;
  • cu diferenţele favorabile de curs valutar aferente operaţiunilor efectuate în valută, în cursul exerciţiului financiar;
  • la închiderea exerciţiului financiar, cu diferenţele favorabile de curs valutar aferente disponibilităţilor în valută.
 • 541 "Acreditive" - la închiderea exerciţiului financiar, cu diferenţele favorabile de curs valutar aferente disponibilităţilor în valută.
 • 542 "Avansuri de trezorerie" - la închiderea exerciţiului financiar, cu diferenţele favorabile de curs valutar aferente avansurilor de trezorerie în valută.
 • 591 "Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţile afiliate"
 • 595 "Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate"
 • 596 "Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor"
 • 598 "Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate" - cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie.

Contul 739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial" se debitează prin creditul contului:

 • 1211 "Excedent sau deficit privind activităţile fără scop patrimonial" - la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului de venituri privind activităţile fără scop patrimonial.Au fost utile aceste informații?