Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S

Întrebari și răspunsuri

cautare
intrebare

Ce include grupa de conturi 80 - CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI

Postat de Nexus M.
in data de: 03 Jun 2022 12:26

GRUPA 80 CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI

 • CONTUL 801 “ANGAJAMENTE ACORDATE”

  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa angajamentelor acordate de persoana juridică fără scop patrimonial (giruri, cauţiuni, garanţii, alte angajamente acordate) reflectând creanţa eventuală a unităţii asupra terţilor, în cazul în care ea va fi determinată să plătească, în locul terţilor, suma constituind obiectul angajamentului.
  În debitul contului 801 “Angajamente acordate” se înregistrează valoarea angajamentelor în momentul acordării lor de către unitate, iar în credit, valoarea angajamentelor în momentul încetării lor.
  Soldul contului reprezintă contravaloarea angajamentelor acordate de către unitate, existente la un moment dat.

 • CONTUL 802 “ANGAJAMENTE PRIMITE”

  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa angajamentelor primite de către persoana juridică fără scop patrimonial (giruri, cauţiuni, garanţii, alte angajamente primite) reflectând creanţa eventuală a terţilor asupra unităţii, în cazul în care terţii vor fi determinaţi să plătească, în locul unităţii, suma constituind obiectul angajamentului.
  În debitul contului 802 “Angajamente primite” se înregistrează valoarea angajamentelor în momentul primirii lor de către unitate, iar în credit, valoarea angajamentelor în momentul încetării lor.
  Soldul contului reprezintă contravaloarea angajamentelor primite de către unitate, existente la un moment dat.

 • CONTUL 8031 “IMOBILIZĂRI CORPORALE LUATE CU CHIRIE”

  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa imobilizărilor corporale luate cu chirie de la terţi, în baza contractelor încheiate în acest scop.
  În debitul contului 8031 “Imobilizări corporale luate cu chirie” se înregistrează, pe baza contractelor sau proceselor-verbale de închiriere, valoarea de inventar a imobilizărilor corporale respective luate cu chirie, iar în credit, valoarea aceloraşi imobilizări corporale restituite titularilor pe baza proceselor-verbale de predare.
  Soldul contului reprezintă valoarea de inventar a imobilizărilor corporale luate cu chirie la un moment dat.

 • CONTUL 8032 “VALORI MATERIALE PRIMITE SPRE PRELUCRARE SAU REPARARE”

  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa materiilor, materialelor şi altor valori materiale (imobilizări corporale, obiecte preţioase etc.) aparţinând terţilor, primite pentru prelucrare, finisare sau reparare, pe bază de contract.
  În debitul contului 8032 “Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare” se înregistrează, la preţurile prevăzute în contract, valorile materiale primite pentru prelucrare, finisare sau reparare, iar în credit se înregistrează, la aceleaşi preţuri, valorile materiale finisate sau reparate, restituite titularilor.
  Soldul contului reprezintă valorile materiale primite spre prelucrare sau reparare.

 • CONTUL 8033 “VALORI MATERIALE PRIMITE ÎN PĂSTRARE SAU CUSTODIE”

  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa valorilor materiale (materii şi materiale, mărfuri, imobilizări corporale etc.) primite temporar spre păstrare sau în custodie pe bază de act de predare-primire (scoatere) din custodie, încheiat în acest scop.
  În debitul contului 8033 “Valori materiale primite în păstrare sau custodie” se înregistrează, la preţurile prevăzute în documentele încheiate, valorile materiale primite în custodie sau păstrare, temporară, iar în credit, la aceleaşi preţuri, valorile materiale ieşite din custodie sau păstrare ca urmare a restituirii, achiziţionării pentru nevoile unităţii, distrugerii din cauza calamităţilor, lipsurile de inventar etc.
  Soldul contului reprezintă valoarea materialelor primite în păstrare sau custodie, existente la un moment dat.

 • CONTUL 8034 “DEBITORI SCOŞI DIN ACTIV, URMĂRIŢI ÎN CONTINUARE”

  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa debitorilor care au fost scoşi din activul persoanei juridice fără scop patrimonial, ca insolvabili sau dispăruţi, care, în conformitate cu dispoziţiile legale, trebuie urmăriţi în continuare până la reactivare sau împlinirea termenului de prescripţie.
  În debitul contului 8034 “Debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare” se înregistrează sumele datorate de debitorii insolvabili sau dispăruţi scoşi din activ, iar în credit, sumele reactivate ca urmare a revenirii debitorilor la starea de solvabilitate sau sumele ale căror termene de urmărire s-au prescris.
  Soldul contului reprezintă sumele datorate de debitorii insolvabili sau dispăruţi, scoşi din activ, nereactivate.

 • CONTUL 8036 “REDEVENŢE, LOCAŢII DE GESTIUNE, CHIRII ŞI ALTE DATORII ASIMILATE”

  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa imobilizărilor primite în leasing, a contractelor de închiriere, chiriilor şi altor datorii asimilate, datorate de către persoana juridică fără scop patrimonial pentru bunurile luate în concesiune, locaţii sau chirie.
  În debitul contului 8036 “Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate” se înregistrează sumele reprezentând redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate, iar în credit, valoarea datoriilor de acest gen efectiv plătite de către unitate.
  Soldul contului reprezintă contravaloarea redevenţelor, locaţiilor de gestiune, chiriilor şi alte datorii asimilate pe care unitatea le are de plătit la un moment dat.

 • CONTUL 8037 “EFECTE SCONTATE NEAJUNSE LA SCADENŢĂ”

  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa efectelor scontate depuse la bancă, dar neajunse la scadenţă.
  În debitul contului 8037 “Efecte scontate neajunse la scadenţă” se înregistrează efectele scontate, dar neajunse la scadenţă, depuse la bancă, iar în credit, efectele scontate ajunse la termen.
  Soldul contului reprezintă efectele scontate depuse la bancă, neajunse la scadenţă.

 • CONTUL 8038 “STOCURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR”

  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa stocurilor de natura obiectelor de inventar trecute pe cheltuieli şi a căror natură necesită urmărirea lor extrabilanţieră.
  În debitul contului 8038 “Stocuri de natura obiectelor de inventar” se înregistrează valorile materiale de natura obiectelor de inventar, iar în credit, aceleaşi valori pentru care nu mai este necesară urmărirea lor extrabilanţieră.
  Soldul contului reprezintă valoarea stocurilor de natura obiectelor de inventar date în folosinţă, la un moment dat.

 • CONTUL 8039 “ALTE VALORI ÎN AFARA BILANŢULUI”

  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa bunurilor predate în leasing financiar şi altor valori în afara bilanţului decât cele cuprinse în conturile 8031-8038.
  În debitul contului 8039 “Alte valori în afara bilanţului” se înregistrează alte valori în afara bilanţului existente în unitate, iar în credit, stingerea obligaţiilor unităţii în legătură cu aceste valori.
  Soldul contului reprezintă alte valori în afara bilanţului, existente în unitate la un moment dat.
Au fost utile aceste informații?