Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus Salarii

Nexus Salarii progres

loading

Import pontaje


Importul pontajului dintr-un fișier excel

 

Operațiunea de import a pontajului dintr-un fișier excel poate fi deosebit de utilă în cadrul departamentului de salarizare.

 

Sunt situații în care sarcina întocmirii pontajului este atribuită altor persoane din cadrul companiei, departamentului de salarizare revenindu-i doar sarcina calculului salariilor.

Aceeași situație o întâlnim și în cadrul firmelor care oferă servicii de payroll. Acestea primesc pontajul completat de la clienții lor.

 

Pentru a evita introducerea manuală a pontajului, avem posibilitatea de al importa dintr-un fișier excel.

 

În cazul importului pontajului dintr-un fișier excel, datele pot fi organizate în două variante:
- prima variantă, detaliată, presupune existența în fișierul de import a unei coloane care indica tipul de ore aferent fiecărei linii din pontaj. În acest caz fiecare salariat va avea completată în fișier câte o linie pentru fiecare tip de ore în parte și numărul de ore de acel tip pentru fiecare zi din pontaj.
- a doua variantă, simplificată, presupune eliminarea coloanei la care s-a făcut referire mai sus, fiecare salariat având o singură linie în pontaj, care va conține pentru fiecare zi simbolul aferent tipului de ore. Nu se va mai menționa numărul de ore aferent fiecărei zile, acesta fiind completat automat de sistem cu norma zilnică a salariatului, setată în contractul individual de muncă.

 

Varianta de import detaliată

 

Așa cum am menționat mai sus, această variantă presupune existența în fișierul de import a unei coloane ce indica tipul de ore aferent fiecărei linii din pontaj. În acest caz fiecare salariat va avea completată în fișier câte o linie pentru fiecare tip de ore în parte și numărul de ore de acel tip pentru fiecare zi din pontaj.

 

Modelul fișierului de import

 

Modelul fișierului de import poate fi descărcat de aici.

model-import-pontaj.xls

 

Structura fișierului de import

 

Structura fișierului este următoarea:

 

Denumire câmpTip câmpDescriere câmp
id_salariatvarchar (25)Codul intern al salariatului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cnp_salariat sau marca_salariat sau den_salariat)
cnp_salariatvarchar (13)Codul numeric personal al salariatului (CNP) (opțional dacă se specifică id_salariat sau marca_salariat sau den_salariat)
marca_salariatvarchar(13)Marca salariatului (opțional dacă se specifică id_salariat sau cnp_salariat sau den_salariat)
den_salariatvarchar(100)Numele si prenumele salariatului (opțional dacă se specifică id_salariat sau cnp_salariat sau marca_salariat)
id_formatievarchar(25)Codul intern al formației în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_formație)
den_formatievarchar (100)Denumirea formației de lucru (opțional dacă se specifică id_formatie)
id_locmuncavarchar(25)Codul intern al locului de muncă în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_locmunca)
den_locmuncavarchar (100)Denumirea locului de muncă (opțional dacă se specifică id_locmunca)
id_contractvarchar (25)Codul intern al contractului de muncă în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică numar_contract sau data_contract)
numar_contractvarchar (20)Numărul contractului de muncă (opțional dacă se specifică id_contract sau data_contract)
data_contractdateData contractului de muncă (opțional dacă se specifică id_contract sau numar_contract)
tip_orevarchar (2)Tipul de ore
ore_01 ... Ore_31intNumărul de ore

 

 

Tipurile de ore disponibile în Nexus pentru completarea pontajului sunt următoarele:

Tip ore pontajDescriere
Ore Lucratoare (LCR)
RGRegie
ACAcord
PAPlus acord
ATAtelier LCR
RPReparatii
DPDeplasari
FPFormare profesionala
CSOLP Casatorie
NSOLP Nastere
DSOLP Donare sange
DCOLP Deces
LPOLP Altele/Invoiri
VAOLP Vaccinare
PROLP Parinti
LCLibere in compensare
LRLibere in compensare sarbatori legale
DFDetasari fara suspendare
ULLibere urgente familiale
GRConcediu de ingrijitor
Ore Nelucratoare (NLC)
COConcediu odihna
CMConcediu medical
SSSuspendate
DTDetasari cu suspendare
AFLucrate la alte formatii
NMNemotivate
INIntreruperi
IVCFS
OCObligatii civile
STSomaj tehnic
UNLucrate pentru urgente familiale
LSLucrate pentru compensare sarbatori legale
RTReducere timp munca
LNLucrate pentru compensare
LBLibere
Ore Suplimentare (SUP)
SPSuplimentare
SDSuplimentare S+D
CNCO neefectuat
Ore din care (DIN)
NPLucrate noaptea

 

Putem vedea un exemplu de pontaj completat pentru un salariat în imaginea de mai jos:

 

Import pontaje

 

De menționat este faptul că în cazul orelor de concediu de odihna sau de concediu medical, putem completa în pontaj simbolurile CO sau CM.

 

Asistentul de import pontaj din fișier extern

 

Odată întocmit pontajul de către persoana responsabilă, preluarea acestuia în Nexus se face ușor, prin utilizarea asistentului de import:

 

Import pontaje

 

Configurarea importului in Nexus

După apelarea asistentului, configurăm un model de import, urmând pașii descriși în articolul:

Utilitar import

 

În urma importului pot rezulta o serie de erori, în funcție de care va trebui să corectăm informațiile din fișierul de import.

 

Posibilele erori la importul pontajului le regăsim în tabelul de mai jos:

 

Cod eroare Semnificație eroare
PTJ001Lipsă date (tabelul de import nu are nicio înregistrare)
PTJ002Salariat nespecificat
PTJ003Dată contract de muncă nespecificată
PTJ004Tipul de ore specificat inexistent în nomenclator
PTJ005Următoarele coduri numerice personale nu identifica unic salariatul
PTJ006Următoarele mărci nu identifica unic persoana
PTJ007Următoarele denumiri nu identifica unic salariatul
PTJ008Lipsă salariat în nomenclator
PTJ009Următoarele denumiri nu identifica unic formația de lucru
PTJ010Lipsă formație în nomenclator
PTJ011Următoarele denumiri nu identifică unic locul de muncă
PTJ012Lipsă loc de muncă în nomenclator
PTJ013Următoarele date nu identifică unic contractul de muncă
PTJ014Următoarele date nu identifica unic contractul de muncă
PTJ015Lipsă contract de munca activ
PTJ016Nu există o înregistrare corespunzătoarea în bonul de lucru
PTJ017Nu se poate importa pontaj pentru o zi în afara perioadei contractului de muncă
PTJ018 Nu se poate importa pontaj pentru o zi în care contractul de muncă este suspendat: Data
PTJ019Salariatul are deja operat concediu de odihna pentru ziua respectiva: Data

 

 

În cazul în care au fost erori în urma importului, după corectarea informațiilor în fișierul excel, reluăm procedura de import.

 

De reținut este faptul că, după efectuarea importului pentru orele de tip CO sau CM nu sunt calculate si indemnizațiile de concediu de odihnă , respectiv indemnizațiile de concediu medical.

 

Pentru calcularea efectivă a indemnizațiilor de concediu de odihnă vom rula procedura de calcul cu ajutorul asistentului Recalculare concedii de odihna din meniul de sus al modulului, așa cum este exemplificat în imaginea de mai jos:

 

Import pontaje

 

Pentru calcularea efectivă a indemnizațiilor de concediu medical va trebui să introducem datele din certificatele de concediu medical pentru fiecare salariat în parte.

În acest scop putem urmări și utilitarul privitor la introducere concediilor medicale

 

Varianta de import simplificată

 

A doua variantă de import a pontajului, este o variantă mai simplă și presupune eliminarea coloanei privitoare la tipul de ore, astfel încât fiecare salariat să aibă o singură linie în pontaj. Pentru fiecare zi din pontaj va fi completat doar simbolul tipului de ore. Numărul de ore aferent fiecărei zile va fi completat automat de sistem cu norma zilnică a salariatului, setată în contractul individual de muncă.

 

Pentru tipul de ore regie, în cazul în care în fișierul de import, în loc de simbolul RG se regăsește un număr de ore, în urma importului va fi preluat acest număr de ore drept ore regie și nu norma din contract.

 

Un exemplu de pontaj completat pentru varianta de import simplificată poate fi regăsit în imaginea de mai jos:

 

Import pontaje

 

Tipurile de ore și asistentul de import care se folosește sunt aceiași ca în cazul variantei de import detaliate. De asemenea configurarea importului se face în mod similar.

 

Și în cazul acestei variante de import, pentru calcularea efectivă a indemnizațiilor de concediu de odihnă vom rula procedura de calcul cu ajutorul asistentului Recalculare concedii de odihna din meniul de sus al modulului, iar pentru calcularea efectivă a indemnizațiilor de concediu medical va trebui să introducem datele din certificatele de concediu medical pentru fiecare salariat în parte.

  •     Import concedii de odihna
  • Import premii