Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus Salarii

Nexus Salarii progres

loading

Import premii


În practică salariații pot beneficia de o gamă largă de premii, Nexus oferindu-ne posibilitatea introducerii acestora manual sau prin import.

 

Înainte de introducerea premiilor în Nexus, vom avea grijă ca acestea să fie configurate în program în funcție de specificul societății și de modul de taxare fiscală a fiecărui premiu în parte.

Vom face acest lucru urmărind pașii descriși în utilitarul: Configurarea premiilor în Nexus

 

Operațiunea de introducere manuală a premiilor se poate face urmărind pașii articolului următor:Introducerea manuală a premiilor

 

Programul ne oferă și posibilitatea importului dintr-un fișier excel a informațiilor legate de premiile lunare acordate salariaților.

 

Model fișier import

 

Modelul fișierului de import poate fi descărcat de mai jos:

model-import-premii.xls

 

Structura fișierului de import

 

Structura acestui fișier este următoarea:

 

Denumire câmpTip câmp Descriere câmp
id_salariatvarchar (25)Id-ul salariatului (opțional dacă se specifică cnp_salariat, marca_salariat sau den_salariat)
cnp_salariatvarchar (13)CNP-ul salariatului (opțional dacă se specifică id_salariat, marca_salariat sau den_salariat)
marca_salariatvarchar(13)Marca salariatului (opțional dacă se specifică cnp_salariat, id_salariat sau den_salariat)
den_salariatvarchar(100)Numele si prenumele salariatului
id_formatievarchar(25)Id-ul formației de lucru (opțional dacă se specifică den_formatie)
den_formatievarchar (10)Denumirea formației de lucru (opțional dacă se specifică id_formatie)
id_locmuncavarchar(25)Id-ul locului de muncă (opțional dacă se specifică den_locmunca)
den_locmuncavarchar (10)Denumirea locului de muncă (opțional dacă se specifică id_locmunca)
id_contractvarchar (25)Id-ul contractului de muncă
numar_contractvarchar (20)Numărul contractului de muncă
data_contractDATEData contractului de muncă
id_premiuvarchar (18)Id-ul premiului
den_premiuvarchar (100)Denumirea premiului
premiu_brutdecimal(9,0)Valoarea brută a premiului
premiu_netdecimal(9,0)Valoarea netă a premiului
plt_cardbitDacă premiul se plătește prin virament sau nu
plt_inavansbitDacă premiul se plătește în avans sau o dată cu plata lichidării.

 

În cazul în care un salariat are un singur contract de muncă la același angajator și nu se lucrează cu bonuri de lucru multiple, în fișierul de import nu mai sunt necesare informațiile referitoare la: formația de lucru, denumirea locului de muncă, numărul și data contractului de muncă, fiind necesar un singur câmp care identifică unic salariatul (cnp_salariat, marca_salariat, id_salariat) așa cum este exemplificat în imaginea de mai jos:

 

Import premii

 

În Nexus avem posibilitatea sa importăm valoarea brută a premiilor sau valoarea netă a premiilor.
În cazul premiilor de tip Standard și a celor de tip Beneficii extrasalarii, în cazul în care în fișierul de import se vor regăsi ambele câmpuri, programul va recalcula valoarea netă a premiilor, pornind de la cea brută.
În cazul premiilor de tip Simulent risc acordat conform OUG n. 43/2020 și a celor de tip Alte venituri pentru care nu se datorează contribuții vom putea importa doar valoarea brută a acestora.

 

Asistentul de import premii

 

Operațiunea de import a premiilor o realizăm cu ajutorul asistentului de import din cadrul modulului Salarii: Import premii salarii din fișier extern:

 

Import premii

 

Configurarea importului

 

După apelarea asistentului, configurăm un model de import, urmând pașii descriși în articolul:

Utilitar import date din fișier extern

 

În urma importului pot rezulta o serie de erori, în funcție de care va trebui să corectăm informațiile din fișierul de import.

 

Posibilele erori rezultate în urma importului pot fi regăsite în tabelul de mai jos:

 

Cod eroare Semnificație eroare
PRE001 Lipsă date
PRE002 Salariat nespecificat
PRE003 Dată contract de muncă nespecificată
PRE004 Informații premiu nespecificate
PRE005 Valoarea premiu nespecificată
PRE006 Următoarele coduri numerice personale nu identifică unic salariatul
PRE007 Următoarele mărci nu identifică unic persoana
PRE008 Următoarele denumiri nu identifică unic salariatul
PRE009 Lipsă salariat în nomenclator
PRE010 Următoarele denumiri nu identifică unic formația de lucru
PRE011 Lipsă formație în nomenclator
PRE012 Următoarele denumiri nu identifică unic locul de muncă
PRE013 Lipsă loc de muncă în nomenclator
PRE014 Următoarele date nu identifică unic contractul de muncă
PRE015 Următoarele date nu identifică unic contractul de muncă
PRE016 Lipsă contract de muncă activ
PRE017 Următoarele denumiri nu identifică unic premiul
PRE018 Lipsă premiu în nomenclator
PRE019 Pentru premiile de tip [Beneficii extra salarii] valoarea brută trebuie sa fie egală cu cea netă
PRE020 Nu există o înregistrare corespunzătoare în bonul de lucru

 

În cazul în care au fost erori în urma importului, după corectarea informațiilor în fișierul excel, reluăm procedura de import.


  •     Import pontaje
  • Import avansuri